Sub-genere

Dins de cada videojoc podem trabar els seus generes com heu vist, tambe podem trobar els subs generes, que es per dir-ho de alguna manera, la forma amb la que es pot jugar

1-.co-operatiu

videojocs on pots jugar amb un amic per conseguir l’objectiu o superar alguna etapa o batalla

2-.PvP

aquest tipus de sub-genere es on pots jugar un VS (versus) o batalla contra un amic o contra mes jugadors online ja sigui 1 vs 1 o lluita per equips

3-.familiar

Els videojocs amb el sub-genere familiar son els que pot jugar moltes persones a un mateix joc de forma “competitiva”, de fet molts d’aquests jocs son molts minijocs en un mateix joc