Simulador

El joc de simulació es basa en procediments més formalitzats i relacions més estructurades que el joc de rol. Alguns jocs de simulació poden estar molt a prop dels jocs de rol, altres poden estar molt lluny semblant a més jocs de taula, amb regles precises i bastant rígides.