RV

La realitat virtual és una de les tecnologies més recents i innovadores en el desenvolupament d’ aplicacions multiplataforma orientat a videojocs.