Puzzle

Es un genere de videojocs on es tindra que utilitzar el cervell per poder resoldre cada enigma i cada circuit per arriba al final o al premi. En aquest genere de videojoc es podra millorar la capacitat per pensar rapid al igual que millorara la paciencia dels jugadors