+18

Aquest genere de videojocs son els que poden tenir un contingut per adults, ja sigui per Gore, per pervertit, o per masa violencia